BEM มอบรถยนต์แก่แผนกจัดการจราจร 2
ฝ่ายควบคุมการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ มอบรถยนต์ปฎิบัติการ 4 คัน ให้แก่แผนกจัดการจราจร 2 ฝ่ายควบคุมการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ อาคารกู้ภัยและจัดการจราจร
สำหรับใช้ปฏิบัติหน้าที่บนทางพิเศษศรีรัช เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้ทาง โดยมีคุณไพสัณฑ์ เลิศศลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (งานการจราจร) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบรถยนต์แก่ คุณปริวัฒน์ จันทวุฒิ รักษาการหัวหน้าแผนกจัดการจราจร 2 กทพ.
0
shares
เปิดอ่าน : 77
โดย : Expressway(Admin)