อัตราค่าผ่านทางพิเศษ

 

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

4 ล้อ
บาท/คัน
6-10 ล้อ
บาท/คัน
มากกว่า 10 ล้อ
บาท/คัน
ดินแดง 50 75 110
ดินแดง 1 50 75 110
เพชรบุรี 50 75 110
สุขุมวิท 50 75 110
พระรามที่ 4 (1) 50 75 110
พระรามที่ 4 (2) 50 75 110
เลียบแม่น้ำ 50 75 110
ท่าเรือ 1 50 75 110
ท่าเรือ 2 50 75 110
อาจณรงค์ 50 75 110
สุขุมวิท 62 50 75 110
บางนา 50 75 110
สาธุประดิษฐ์ 1 50 75 110
สาธุประดิษฐ์ 2 50 75 110
สุขสวัสดิ์ 50 75 110
ดาวคะนอง 50 75 110
อาจณรงค์ 1 (ท่าเรือ) 50 75 110
อาจณรงค์ 1 (บางนา) 25* 50* 85*
บางจาก 10 15 30

อัตราค่าผ่านทาง ณ 20 กุมภาพันธ์ 2563

*อัตรานี้หลังหักส่วนลดพิเศษ 25 บาท สำหรับรถทุกประเภทแล้ว 
 
 

การบริการบนทางพิเศษ

BEM จัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่างเพื่อ คอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม.