ธุรกิจทางพิเศษ

มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางพิเศษ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาจราจร พร้อมกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อส่งมอบบริการที่ปลอดภัยและสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ

การบริการบนทางพิเศษ

BEM จัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่างเพื่อ คอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม.