การบริการบนทางพิเศษ

 

การบริการดูแลความปลอดภัยบนทางพิเศษนับว่าเป็นหัวใจของการบริหารงาน BEM จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษตลอด 24 ชม. โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว BEM จัดให้มีการบริการด้านต่างๆ ดังนี้

images-demo

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ

BEM จัดให้มีศูนย์ควบคุมทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่าง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษทางตลอด 24 ชม. โดยมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ดังนี้

 
  • โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งบนทางพิเศษเป็นระยะๆ ตลอดแนวเส้นทาง เพื่อตรวจสอบดูสภาพจราจรและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ ทำให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษมั่นใจได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือในทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

  • โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ติดตั้งบนทางพิเศษทุกระยะ 1 กิโลเมตร ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้ติดต่อกับพนักงานสื่อสารที่ศูนย์ควบคุม โดยกดแกนเหล็กหรือปุ่มสีเขียวเรียกเข้า พนักงานสื่อสารจะหันกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ใกล้กับตำแหน่งของโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้ามาและจะสามารถเห็นภาพตำแหน่งที่มีการเรียกเข้ามา พร้อมกับเครื่องบันทึกเสียง
 
  • ป้ายข้อความ (VMS) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ผ่านทางป้ายข้อความซึ่งติดตั้งก่อนทางแยกต่างๆ บนทางพิเศษ

  • ป้ายจราจรอัจฉริยะ (Smart Traffic) เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะ (Smart Traffic) และป้ายสลับข้อความ (VMS) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษทราบถึงสภาพจราจรบนระบบทางพิเศษ ตลอดจนการแนะนำการเดินทางบนเส้นทางพิเศษให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  •  
images-demo

ด้านการจัดการจราจร

การประสานงานเพื่อการจัดการจราจร เป็นภารกิจประจำวันที่บริษัทจะต้องประสานงานกับกองจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางด่วน 2 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษโดยเฉพาะในช่วงเวลาการจราจรติดขัด เช่น บริเวณที่เป็นทางขึ้น - ลง หรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นโดยอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร ดังนี้

 
  • ป้ายสัญญาณจราจร (MS) ป้ายสัญญาณในการแสดงสัญญาณจราจรเพื่อเตือนผู้ใช้บริการทางพิเศษ ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เช่น กำหนดความเร็วบนทางพิเศษในกรณีฝนตกหรือการกำหนดทิศทางจราจร

  • ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก (Weighing Stations) บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยจัดให้มีด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหากพบว่า รถบรรทุกมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้จะไม่อนุญาตให้วิ่งขึ้นบนทางพิเศษ
 

ด้านการบริการกู้ภัย และยกลากจูง

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทางพิเศษประสบอุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์ขัดข้องบนทางพิเศษ พนักงานกู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเครื่องยนต์จนสามารถวิ่งต่อไปได้ หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะช่วยลากจูงรถจากบนทางพิเศษลงไปยังบริเวณที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่ต้องเติมน้ำมัน หรือค่าผงเคมีขจัดคราบน้ำมันจากการเกิดอุบัติเหตุ

 
  • ค่าน้ำมัน ในกรณีน้ำมันหมด พนักงานจะเติมน้ำมันให้ เพื่อให้สามารถนำรถลงไปจากทางพิเศษ และหาสถานีบริการน้ำมันได้ อัตราค่าน้ำมันขึ้นกับราคาท้องตลาด โดยเฉลี่ยจะประมาณ 100 บาทเท่านั้น

  • ค่าผงเคมี ในกรณีรถมีปัญหา และมีคราบน้ำมันไหลออกมาบนถนน ทางพนักงานจำเป็นต้องใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษคนอื่นๆโดยคิดค่าผงเคมีตามที่ใช้จริง

images-demo
 

การบริการบนทางพิเศษ

BEM จัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่างเพื่อ คอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม.