การตรวจสอบยอดเงิน

 

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของบัตร Easy Pass ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.thaieasypass.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้หากต้องการติดต่อขอรับใบกำกับภาษีสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.thaieasypass.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1543
และสามารถดาวน์โหลด Exat Portal Application เพื่อตรวจสอบยอดเงินได้ ที่นี่

 

ควรมีวงเงินคงเหลือในบัตร Easy Pass ขั้นต่ำเท่าไหร่

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการทุกครั้ง ผู้ใช้ทางควรรักษาวงเงินในบัตรขั้นต่ำไว้ที่ 200 บาท และควรเติมเงินก่อนการใช้ครั้งถัดไปเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ