การสมัคร Easy Pass

 

ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ Easy Pass ดังนี้

 

1) เอกสารที่ใช้สมัคร

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
- บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงหรือสำเนาอย่างใดอย่างหนึ่ง) - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด (พร้อมประทับตราบริษัทและรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ท่าน)
- - สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) จำนวน 1 ชุด (พร้อมประทับตราบริษัทและรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ท่าน)
- - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ท่าน จำนวน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ : เติมเงินขั้นต่ำครั้งเเรก 300 บาท/บัตร
 

2) สถานที่สมัคร

2.1 ศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass ได้เเก่

ลำดับ สถานที่ เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
แผนที่
1 One Stop Service Center ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 08.30 น. - 15.30 น. แผนที่
2 Easy Pass Fast Service (จุดพักรถ ปั้ม ปตท. บางนา(ขาออก)) 09.30 น. - 15.30 น. แผนที่

2.2 อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง เปิดบริการทุกวัน เวลา 05.00 น. - 22.00 น.

ลำดับ ทางพิเศษ อาคารด่าน
1 เฉลิมมหานคร ทุกด่านฯ
2 ศรีรัช ทุกด่านฯ
3 ฉลองรัช ทุกด่านฯ
4 บูรพาวิถี ทุกด่านฯ
5 บางพลี - สุขสวัสดิ์ ยกเว้น บางครุ 3 และ เทพารักษ์
 

2.3 สมัครใช้งานผ่าน True Money Wellet Application รายละเอียดเพิ่มเติม