ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

 

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BEM เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการทางพิเศษอุดรรัถยา รวมทั้งสิทธิในการรับค่าผ่านทาง และสิทธิอื่นใด ซึ่งอาจตกลงกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อเนื่อง และการใช้พื้นที่ภายในสิทธิในเขตทาง ภายใต้สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับบริษัท โดยเป็นโครงการในลักษณะ Build-Transfer-Operate (BTO) ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิตามสัญญาดังกล่าว เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 27 กันยายน 2539 และสามารถเจรจาต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ในรูปแบบของการเช่าตามเงื่อนไขที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัทจะตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด จะเป็นผู้มีสิทธิรับรายได้ค่าผ่านทางทั้งจำนวนตลอดอายุสัมปทาน

ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

แนวเส้นทางโครงการประกอบด้วยทางพิเศษ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
แจ้งวัฒนะ - เชียงราก และระยะที่ 2 เชียงราก-บางไทร เชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ สำหรับขาเข้าเมือง ผู้ใช้บริการทางพิเศษชำระค่าผ่านทางที่ด่านเก็บเงิน ณ จุดขึ้นทางพิเศษ สำหรับขาออกเมือง ชำระค่าผ่านทางที่จุดลงทางพิเศษ

ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) ลักษณะพื้นที่ ระยะทาง (กม.) วันที่เปิดบริการ รายได้ การแบ่งรายได้ บริษัท : กทพ.
แจ้งวัฒนะ - เชียงราก นอกเขตเมือง 22 2 ธ.ค. 2541 (NECL) 100 : 0
เชียงราก - บางไทร นอกเขตเมือง 10 1 พ.ย. 2542 (NECL) 100 : 0
  32      

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา (CCB5) โทร. 0-2567-5700 ต่อ 7171

 

การบริการบนทางพิเศษ

BEM จัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่างเพื่อ คอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม.