การใช้งาน Easy Pass

 

Easy Pass ใช้งานอย่างไร

  • Easy Pass ใช้งานได้ในทางพิเศษทุกสายที่มีช่องทาง Easy Pass
  • เมื่อขับผ่านช่องทาง Easy Pass ชะลอความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และโปรดทิ้งระยะห่างรถยนต์คันหน้าอย่างน้อย 5 เมตร เพื่อความปลอดภัย
  • เมื่อรถวิ่งผ่านระบบจะส่งสัญญาน 1 ครั้ง ไม้กั้นจะเปิดขึ้น
  • ระบบจะทำการตัดค่าผ่านทางจากยอดเงินในบัตร และแจ้งยอดเงินคงเหลือที่ป้ายบอกราคา
  • กรณี วงเงินในบัญชีต่ำกว่า 200 บาท ระบบจะส่งสัญญาณสั้นๆ เตือน 2 ครั้ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าต้องเติมเงินในบัญชี