อัตราค่าผ่านทางพิเศษ

 

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

4 ล้อ
บาท/คัน
6-10 ล้อ
บาท/คัน
มากกว่า 10 ล้อ
บาท/คัน
ฉิมพลี 50 80 115
ตลิ่งชัน     50 80 115
บรมราชชนนี 50 80 115
บางบำหรุ 50 80 115
บางพลัด 50 80 115
บางกรวย 50 80 115
สะพานพระราม 7 50 80 115
กำแพงเพชร 2     50 80 115
บางซื่อ 1 50 80 115

อัตราค่าผ่านทาง ณ 22 สิงหาคม 2559 
 
 

การบริการบนทางพิเศษ

BEM จัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่างเพื่อ คอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม.