อัตราค่าผ่านทางพิเศษ

 

ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

4 ล้อ
บาท/คัน
6-10 ล้อ
บาท/คัน
มากกว่า 10 ล้อ
บาท/คัน
ฉิมพลี 65 105 150
ตลิ่งชัน     65 105 150
บรมราชชนนี 65 105 150
บางบำหรุ 65 105 150
บางพลัด 65 105 150
บางกรวย 65 105 150
สะพานพระราม 7 65 105 150
กำแพงเพชร 2     65 105 150
บางซื่อ 1 65 105 150

อัตราค่าผ่านทาง ณ 15 ธันวาคม 2564 
 
 

การบริการบนทางพิเศษ

BEM จัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่างเพื่อ คอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม.