อัตราค่าผ่านทางพิเศษ

 

ด่านเก็บค่าผ่านทาง

4 ล้อ
บาท/คัน
6-10 ล้อ
บาท/คัน
มากกว่า 10 ล้อ
บาท/คัน
เมืองทองธานี ขาออก 45 100 150
เมืองทองธานี ขาเข้า     45 100 150
ศรีสมาน ขาออก 45 100 150
ศรีสมาน ขาเข้า     45 100 150
บางพูน ขาออก 45 100 150
บางพูน ขาเข้า     45 100 150
เชียงราก ขาออก 45 100 150
เชียงราก ขาเข้า     45 100 150
บางปะอิน ขาออก 55 120 180
บางปะอิน ขาเข้า     55 120 180

อัตราค่าผ่านทาง ณ 1 มกราคม 2565


 
 

การบริการบนทางพิเศษ

BEM จัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่างเพื่อ คอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม.